Výrobní zařízeníVýrobní zařízení

Od založení společnosti v duchu pozitivního pokroku a neustálé zlepšování, společnost postupně zavedla nové výrobní technologie a výrobní zařízení ze světa, aby zlepšila stupeň kvality a výrobní rozsah našich produktů. V současné době má společnost různé stroje a zařízení: stroj na vyhazování kabelů, splétací stroj, míchací stroj na pryž, počítačový drátový řezací stroj, automatický terminálový stroj, pájecí pec, vstřikovací stroj, lisovací stroj a různé bezpečnostní standardní testovací nástroje.